Serveis socis

Suport i Taller Individual  

Intervenció psicològica cognitiu-conductual i educativa de suport pel desenvolupament de les habilitats socials i comunicatives, comprensió i gestió de les emocions, tècniques de resolució de conflictes i autonomia. Es treballa simptomatologia i necessitats de la persona de forma global per fomentar el seu desenvolupament.

Taller d’Habilitats Socials en Grup

Intervenció psicològica i educativa en grups de 2 a 4 infants, adolescents o adults dirigida a fomentar el desenvolupament de les habilitats socials i de la comunicació, la resolució de conflictes i la cognició social. De forma paral·lela es treballen aspectes a nivell emocional i conductual que poden beneficiar a tot el grup. En el cas d’infants i adolescents, la interacció es basa en diferents activitats grupals, el joc i la conversa, de tal forma que l’aprenentatge es duu a terme de forma incidental.

Reeducació Psicopedagògica

Intervenció de tipus individual o grupal que té com a objectiu millorar les dificultats de l’infant, adolescent o jove en l’àmbit de l’aprenentatge. Es proporciona suport amb la tasca escolar i pretén desenvolupar les funcions executives (desatenció, distractibilitat, manca de planificació i organització, etc.) per tal de millorar el seu aprenentatge i competència acadèmica. Coordinació amb l’escola.

Orientació Diagnòstica

Sessions d’avaluació psicopatològica i cognitiva de l’infant, adolescent o adult amb sospita de presentar trastorn de l’espectre de l’autisme. Es realitzen aproximadament  5 sessions en les quals es recull informació de la persona avaluada, la família, l’escola o altres entorns rellevants. Els resultats obtinguts es retornen en forma de informe escrit.

Psicomotricitat

Es realita en un escenari de joc lliure per a facilitar l’experimentació corporal com a base del procés del desenvolupament integral del nen, és a dir, de les funcions i processos motrius, afectius, socials i cognitius.

Està dirigida a nens que tinguin de 6 a 12 anys i per als més petits existeix un conveni de col·laboració amb la URV que fa que l’activitat sigui gratuïta.

Esplai Terapèutic 

Aquesta activitat està dirigida també pel nostre equip de psicòlegs amb el suport de voluntaris o estudiants en pràctiques de psicologia. Tenim diferents grups d’Esplai en funció de la seva edat. La periodicitat de tots els grups és de quinzenalment els dissabtes.

El grup de Petits està composat per nens de 6 a 8 anys i el de Mitjans de 9 a 12 anys. Es realitza pels matins al Centre Cívic de Sant Salvador. El seu objectiu és afavorir l’aprenentatge d’habilitats socials i de joc, resolució de conflictes i autonomia, entre d’altres… tot a través de jocs i activitats.

El grup de Joves 1 engloba a nois /es de 13 a 16 anys i el grup de Joves 2 dels 17 anys i fins als 25 anys aproximadament.  Aquest grup realitza sortides d’oci els dissabtes a la tarda o excursions de tot el dia. El seu objectiu és crear diferents situacions en les quals els joves es puguin relacionar, adquirir autonomia i gaudir de diferents experiències i aprenentatges en companyia dels seus iguals.

Programa d’Adults Llença’t

Intervenció adreçada a persones adultes Asperger (TEA 1 i 2) que combina la intervenció quinzenal en petits grups amb la planificació i realització d’activitats de lleure en un grup més ampli. Els objectius són treballar habilitats socials i comunicatives, resolució de problemes, autonomia i fomentar la interacció social.

Per a l’Estiu

Fem Colònies en diferents franges d’edat (Petits, Mitjans, Joves 1 i 2)

Casals d’estiu al mes de Juliol.

Suport Laboral i Pre-Laboral

Avaluació i assessorament individualitzat. Suport en la recerca de feina, treball en habilitats socials, comunicatives i autonomia personal. Suport i acompanyament a l’empresa ordinària.

Voluntariat

Es promou la participació dels joves i adults en tasques de voluntariat per tal que adquireixen autonomia i experiència en entorns formals propers al món laboral.