Serveis a la Família

El recolzament i l’acompanyament a les famílies és bàsic per proporcionar informació, recursos i suports que afavoreixin el desenvolupament i benestar de la persona Asperger (TEA 1 i 2) i el seu entorn.

Taller de Pares i Mares

En aquest espai es proporciona informació de caire pràctic sobre el TEA amb nivell de suport 1 i 2 i es comparteixen experiències, estratègies i dubtes. Es realitzaran grups d’un mínim de 10 participants, en funció del l’edat dels seus fills/es o familiars.

Grup de Suport Familiar

Es realitzen de forma mensual a Tarragona, Reus i Vendrell. Es tracten temes de tot tipus que poden preocupar a les famílies (estratègies per afrontar l’ansietat, temps familiar de qualitat…) i es posen en comú estratègies.

Xerrades Formatives

Es realitzen al llarg de tot l’any sobre temes diversos, com poden ser les noves tecnologies, integració sensorial, seguretat a la xarxa, vida adulta… Podeu consultar la nostra Agenda.