Objectius

Els objectius principals d’Aspercamp són:

  • Donar a conèixer aquests trastorns i promoure la sensibilització social.
  • Col.laborar amb els professionals de la salut i la educació.
  • Aconseguir la seva integració en els serveis i les activitats de comunitat.
  • Facilitar informació més complerta i millor assessorament possible a les famílies així com afavorir la relació i el suport mutu entre elles.
  • Promoure el millor tractament, educació i desenvolupament per a aconseguir la seva integració social i laboral.
  • Oferir xerrades i tallers formatius així com activitats d’oci per a tota la família.